Chào mừng đến với Khim Pro - WTG

Kế hoạch đào tạo 2012

Trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các phòng ban  và cân đối về mặt thời gian hợp lý => lên kế hoạch chi tiết về các khóa đào tạo năm 2012 như fu lục:

 

+ Số lượng khóa đào tạo: 30 khóa (23 khóa đào tạo nghiệp vụ + 7 khóa kỹ năng). Trong đó 2,5 tháng đầu năm đã thực hiện được 3 khóa (chị Loan + anh Thao)

+ Về nghiệp vụ: chủ yếu đào tạo cho CV hỗ trợ và CV QHKH ( do năm 2011 chưa được đào tạo nhiều)

+ Về kỹ năng: Tập trung vào kỹ năng giao tiếp, bán hàng và đàm phán, đối tượng học viên là các CRM mới, chưa có kinh nghiệm

 

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.